SOAL CPNS INFOASN.ID Bank Soal CPNS TIU 200 Contoh Soal CPNS Sinonim – Persamaan Kata

200 Contoh Soal CPNS Sinonim – Persamaan Kata

126. MANIFESTO = . . . . . . . .
A. Keuntungan
B. Investasi
C. Stabilitas
D. Korupsi
E. Deklarasi
Pembahasan

E. Deklarasi

127. ABOLISI = . . . . . . . .
A. Kepercayaan
B. Kepatuhan
C. Pemberian mandat
D. Penghapusan hukuman
E. Pemberian maaf
Pembahasan

D. Penghapusan hukuman

128. WAGON = . . . . . . . .
A. Rel
B. Gerbong
C. Roda
D. Upah
E. Bendungan
Pembahasan

B. Gerbong

129. NISBAH = . . . . . . . .
A. Angka
B. Bilangan
C. Skala
D. Pecahan
E. Pembilang
Pembahasan

C. Skala

130. KELIR = . . . . . . . .
A. Selubung
B. Jalur
C. Pemisah
D. Layar
E. Penahan
Pembahasan

D. Layar

131. AVERSI = . . . . . . . .
A. Awam
B. Iri
C. Hobi
D. Anarki
E. Sombong
Pembahasan

B. Iri

132. BOYAK = . . . . . . . .
A. Lalai
B. Hambar
C. Sedap
D. Segar
E. Layu
Pembahasan

B. Hambar

133. MUKADIMAH = . . . . . . . .
A. Prapendapat
B. Keterangan
C. Salam
D. Bagian
E. Penduhuluan
Pembahasan

E. Penduhuluan

Tips:

  1. Apabila terdapat kata yang sudah familiar dalam kalimat sehari-hari tetapi anda tidak yakin dengan artinya, cobalah masukkan kata-kata tersebut kedalam konteks kalimat. Kemudian coba perkirakan artinya.
  2. Apabila menemukan kata yang merupakan serapan dari bahasa asing, kembalikan kedalam bahasa aslinya kemudian artikan.
  3. Focus dan konsentrasi penuh dalam pengerjaan soal-soal tes yang diberikan.

134. BENCANA = . . . . . . . .
A. Bantuan
B. Lawan
C. Bala
D. Rapat Sekali
E. Kawan
Pembahasan

C. Bala

135. ADIKSI = . . . . . . . .
A. Reaksi
B. Ketagihan
C. Kebingungan
D. Fiksi
E. Afiksasi
Pembahasan

B. Ketagihan

136. TANGSI = . . . . . . . .
A. Sanksi
B. Tangkis
C. Tangkas
D. Barak
E. Logistik
Pembahasan

D. Barak

137. OPINI = . . . . . . . .
A. Pengetahuan
B. Pendapatan
C. Pendapat
D. Jabatan
E. Jaminan
Pembahasan

C. Pendapat

138. SWAKARYA = . . . . . . . .
A. Swakarsa
B. Swadaya
C. Hasil Karya Sendiri
D. Dengan Kekuatan Sendiri
E. Swasembada
Pembahasan

C. Hasil Karya Sendiri

(Ada tiga jawaban yang menggunakan awalan SWA, namun anda jangan terkecoh, karena ketiga jawaban itu berbeda arti, apalagi dengan soal)

139. VIBRASI = . . . . . . . .
A. Abrasi
B. Getaran
C. Fluktuasi
D. Dinamika
E. Vibrator
Pembahasan

B. Getaran

140. LINDU = . . . . . . . .
A. Rindu
B. Sendu
C. Kangen
D. Pilu
E. Gempa Bumi
Pembahasan

E. Gempa Bumi

141. KOLERASI = . . . . . . . .
A. Identifikasi
B. Gambaran
C. Sublimasi
D. Harapan
E. Hubungan
Pembahasan

E. Hubungan

142. GESIT = . . . . . . . .
A. Lincah
B. Malas
C. Sombong
D. Ramah
E. Gembira
Pembahasan

A. Lincah

143. ELITIS = . . . . . . . .
A. Terpandang
B. Terpercaya
C. Terbaik
D. Terbatas
E. Terkaya
Pembahasan

A. Terpandang

144. BAKU = . . . . . . . .
A. perkiraan
B. standar
C. umum
D. normal
E. asli
Pembahasan

B. standar

145. PROTESIS = . . . . . . . .
A. hipotetis
B. praduga
C. thesis
D. disertasi
E. buatan
Pembahasan

E. buatan

146. DIKOTOMI = . . . . . . . .
A. dibagi dua
B. dua kepala
C. kembar dua
D. dua kekuatan
E. dwi fungsi
Pembahasan

A. dibagi dua

147. AGUN = . . . . . . . .
A. Gadai
B. Hutang
C. Simpan
D. Pinjam
E. Buang
Pembahasan

A. Gadai

148. ANDAL = . . . . . . . .
A. dampak
B. lingkungan
C. tangguh
D. bebal
E. terbelakang
Pembahasan

C. tangguh

149. NARATIF = . . . . . . . .
A. prosa
B. puisi
C. deskriptif
D. timbalbalik
E. terinci
Pembahasan

C. deskriptif

150. KISI-KISI = . . . . . . . .
A. alat penangkap ikan
B. alat hitung
C. tabel
D. terali
E. pola kerja
Pembahasan

D. terali
26 Likes

Author: admin