SOAL CPNS INFOASN.ID Bank Soal CPNS TIU 200 Contoh Soal CPNS Sinonim – Persamaan Kata

200 Contoh Soal CPNS Sinonim – Persamaan Kata

176. RANCU = . . . . . . . .
A. canggung
B. kacau
C. jorok
D. tidak wajar
E. semu
Pembahasan

B. kacau

177. INTERUPSI = . . . . . . . .
A. Penyelaan
B. Penulisan
C. Penghasilan
D. Penundaan
E. Perlawanan
Pembahasan

A. Penyelaan

178. KOMITMEN = . . . . . . . .
A. Perjanjian
B. Persamaan
C. Kesepakatan
D. Ketaatan
E. Konsekuen
Pembahasan

C. Kesepakatan

179. MENGOLEKSI = . . . . . . . .
A. mengirimkan
B. menempelkan
C. mengurutkan
D. mengumpulkan
E. Mengoreksi
Pembahasan

D. mengumpulkan

180. KOALISI = . . . . . . . .
A. Persetujuan
B. Perbandingan
C. Persamaan
D. Penggabungan
E. Keselarasan
Pembahasan

D. Penggabungan

181. FOBIA = . . . . . . . .
A. Perasaan
B. Rasa takut
C. Mimpi Buruk
D. Tidak Bisa Tidur
E. kekuatan
Pembahasan

B. Rasa takut

182. AGITASI = . . . . . . . .
A. Ancaman
B. Permusuhan
C. Hasutan
D. Perlawanan
E. Penyerangan
Pembahasan

C. Hasutan

183. SENTRAL = . . . . . . . .
A. Pokok
B. Pusat
C. Tengah
D. Ujung
E. Penting
Pembahasan

B. Pusat

184. EVALUASI = . . . . . . . .
A. Ujian
B. Pelajaran
C. Perbandingan
D. Perumusan
E. Penilaian
Pembahasan

E. Penilaian

185. DEJURE = . . . . . . . .
A. Berdasar Kebiasaan
B. Berdasar Hukum
C. Berdasar Adat Istiadat
D. Berdasar Peraturan
E. Berdasar Kebijkan
Pembahasan

B. Berdasar Hukum

186. MILITAN = . . . . . . . .
A. Anti penindasan
B. Ideologi
C. Agresif
D. Brutal
E. Penggolongan
Pembahasan

C. Agresif

187. MENJAJAKAN = . . . . . . . .
A. menjual
B. membagi
C. membawa
D. memberi
E. mencoba
Pembahasan

A. menjual

188. PARADOKSAL = . . . . . . . .
A. Sejalan
B. Seiring
C. Ideal
D. Kontras
E. Konsisten
Pembahasan

D. Kontras

189. PEMBATASAN = . . . . . . . .
A. Wanita
B. Halus
C. Damu
D. Restriksi
E. Alim
Pembahasan

D. Restriksi

190. HARTA BENDA = . . . . . . . .
A. Mal
B. Bencana
C. Zakat
D. Warisan
E. Sedekah
Pembahasan

A. Mal

191. CIRI = . . . . . . . .
A. Watak
B. Jiwa
C. Karakteristik
D. Tabiat
E. Akhlak
Pembahasan

C. Karakteristik

192. TELITI = . . . . . . . .
A. cermat
B. ceroboh
C. cepat
D. ringkas
E. periksa
Pembahasan

A. cermat

193. MENUNGGU = . . . . . . . .
A. mengharap
B. menanti
C. menyertai
D. merayu
E. melalui
Pembahasan

B. menanti

194. SINTESIS = . . . . . . . .
A. Disertasi
B. Praduga
C. Thesis
D. Hipotesis
E. Buatan
Pembahasan

E. Buatan

195. DESKRIPTIF = . . . . . . . .
A. Puisi
B. Prosa
C. Naratif
D. Dedukatif
E. Gambaran
Pembahasan

C. Naratif

196. GAMBARAN = . . . . . . . .
A. Dimensi
B. Imajinasi
C. Harapan
D. Anggapan
E. Citra
Pembahasan

E. Citra

197. TEMPAT = . . . . . . . .
A. Piringan hitam
B. Loka
C. Kebun
D. Bulan
E. Tanggal
Pembahasan

B. Loka

198. KELAKAR = . . . . . . . .
A. Marah
B. Seloroh
C. Senang
D. Biasa
E. Rumit
Pembahasan

B. Seloroh

199. ELASTIS = . . . . . . . .
A. Kaku
B. Plastik
C. Karet
D. Luwes
E. Keras
Pembahasan

D. Luwes

200. GUGAT = . . . . . . . .
A. Suruh
B. Paksa
C. Ambil
D. Marah
E. Tagih
Pembahasan

E. Tagih

Sumber : www.awambicara.id

26 Likes

Author: admin